BÆREKRAFTIG FREMTID

BÆREKRAFTIG FREMTID

«En verden med null utslipp, null ulykker, null overbelastning. Vår ambisjon er å gjøre samfunnene våre tryggere og sunnere, og miljøene våre renere gjennom høyteknologisk innovasjon. Vi tilpasser produktene og tjenestene våre etter den raskt skiftende verden rundt oss.»
Sir Ralf D Speth KBE
Chief Executive Officer, Jaguar Land Rover

DETTE AMBISJONSMÅLET KALLER VI NULL, OG DET PÅVIRKER MÅTEN VI JOBBER PÅ HVER ENESTE DAG.

NULL UTSLIPP

NULL UTSLIPP

Siden 2007 har vi redusert vårt globale CO2-utslipp per kjøretøy med 50,7 %*, og redusert det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra vår europeiske bilpark med 36,1 % mellom 2007 og 2017.
Dette er gjort mulig gjennom vår voksende portefølje av elbiler og hybrider, inkludert Jaguar I-PACE – verdens første premium helelektriske SUV. På tvers av vårt produksjonsnettverk arbeider vi også mot karbonnøytralitet ved bruk av 100 % fornybar, karbonfri elektrisitet på alle anlegg i Storbritannia.

NULL ULYKKER

94 % av ulykkene på veiene våre skyldes menneskelige feil. Vi jobber for å redusere dette gjennom vårt fokus på menneske-maskin-grensesnitt (HMI) og autonome kjøreteknologier.
Alle nye biler fra Jaguar og Land Rover tilbyr en rekke førerassistansefunksjoner, inkludert Driver Condition Monitor, som registrerer når førerne begynner å føle seg trette og varsler deg tidlig om at du må ta en pause.

NULL OVERBELASTNING

Vi erkjenner at transportinfrastrukturen rundt om i verden er i ferd med å bli overbelastet. Med en ny generasjon smartteknologi både i gatene og i bilene våre, kan vi begynne å optimalisere trafikkflyten og gi sjåførene viktig assistanse under kjøring.
Som en del av vår forskning på selvkjøring i fremtidige produkter, tester vi aktivt Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA). Dette er en intuitiv teknologi som beregner optimal hastighet for å redusere ventetiden ved rødt lys og varigheten av hver kjøretur.

Vi forstår at det skal mer til enn nullutslipp for å skape bærekraftige endringer. Derfor er hvert trinn i utviklingen av nye biler underbygget av prinsipper om sirkulær økonomi, og en systematisk tilnærming for å redusere den negative påvirkningen av planeten vår.

100 %

Av britiske produksjonsanlegg oppnår nå null avfall/null svinn sendt til deponi.

316 000

Tonn metallskrap i lukket kretsløp ble gjenvunnet til lette aluminiumsarkitekturer mellom 2013 og 2019.

14 millioner

Engangsartikler fjernet fra hele virksomheten vår – fra engangskopper til emballasje for bildeler.

75 %

Av resirkulert aluminium er gjenbrukt med metallskrap fra karosserier.
NULL UTSLIPP

*På grunn av volumøkning, overgang til fornybar kraft og effektivitetsforbedringer i britiske, østerrikske, kinesiske prosjektsamarbeid og brasilianske anlegg.