DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: DETTE DU MÅ VITE

Vi forklarer hva lovgivningen om Euro 6-utslipp betyr for våre biler, førere og miljøet.

MERK: Når DEF-nivået er lavt vises en varselmelding i instrumentpanelet. Fyll opp DEF-tanken så snart som mulig. Du kan kontakte en Jaguar-forhandler eller et autorisert verksted for å bestille påfylling av DEF-tanken. Hvis nødvendig kan DEF-tanken fylles opp fra dryppfrie påfyllingsflasker fra en Jaguar-forhandler, et autorisert verksted eller bensinstasjoner. Gjennomsnittlig DEF-forbruk er 800 km/pr. liter. Forbruket kan variere avhengig av kjørestil, kjøremønster, vei- og værforhold.

HVORDAN FYLLE PÅ MED ADBLUETM

JAGUAR XE

JAGUAR XE

JAGUAR XF

JAGUAR XF

JAGUAR XJ

JAGUAR XJ

JAGUAR F-PACE

JAGUAR F-PACE

VANLIGE SPØRSMÅL

Generelt

OPEN ALL
SP: HVOR OFTE SKAL JEG FYLLE PÅ DEF?
SP: HVA SKJER HVIS JEG GÅR TOM FOR DEF?
SP: HVORDAN SKAL JEG OPPBEVARE DEF?

Vedlikehold

OPEN ALL
SP: HVORDAN UNDERSØKER JEG DEF-NIVÅET?
SP: KAN JEG FYLLE OPP DEF-TANKEN SELV?

SIKKERHET

OPEN ALL
SP: ER DEF FARLIG?

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser blant annet hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Jaguar forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:

- Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel Jaguar XE
- Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:
- Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015 kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

*AdBlue®-bruk avhenger av kjørestil og de oppgitte tallene er kun ment som generell veiledning.


DEF-kvaliteten og strømningshastigheten overvåkes også kontinuerlig. Du blir varslet hvis systemet registrerer lav DEF-kvalitet eller funksjonsfeil, og du mottar et varsel som angir at du må korrigere problemet før du har kjørt 850 km. Bilen vil ikke starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen hvis du ikke korrigerer problemet i løpet av denne perioden.

MODEL APPROX. TANK CAPACITY (LITRES) POTENTIAL CONSUMPTION INITIAL WARNING OF ADBLUETM (1500 MILES LEFT)
XJ 17 litres 1 litre per 560 miles 6500-7200 miles
XF 17 litres 1 litre per 560 miles 7600-8400 miles
XE 9 litres (163 PS)
16 litres (180 PS)
1 litre per 560 miles 3300-3700 miles
7000-7800 miles
F‑PACE 17 litres 1 litre per 420 miles 5300-5900 miles

FORBEDRING AV UTSLIPP STANDARDER FOR BENSIN OG DIESEL 2000 – 2014

Tekniske innovasjoner har bidratt til å redusere utslipp av biler de siste 15 årene. Siden 2000 har NOx-grensene for dieselmotorer redusert med 84% og partikler med 90%.

Tabellen nedenfor viser reduksjonene:

2000 - Euro 32005 - Euro 42009 - Euro 52014 - Euro 6
PetrolDieselPetrolDieselPetrolDieselPetrolDiesel
CO (g/km)2.3 0.64 1.0 0.50 1.0 0.50 1.0 0.50
HC (g/km)0.20.100.10-0.10-0.10-
HC + Nox---0.30-0.23-0.17
NOx (g/km)0.150.50.080.25 0.060.18 0.06 0.08
PM (g/km)no limit 0.05 no limit 0.0250.0050.0050.0050.005

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Finner du ikke det du leter etter?