VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER

Personvern Cookies

Nettstedet jaguar.no drives av British Car Import A/S. Registrert kontoradresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding, Danmark.

Jaguar har gjort alle anstrengelser for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt.

Jaguar søker hele tiden etter måter å forbedre spesifikasjonene, designen og produksjonen av sine biler, og endringer finner sted kontinuerlig. Selv om det blir lagt stor innsats i å produsere oppdaterte produkter og spesifikasjoner kan ikke dette nettstedet anses som en ufeilbarlig guide til Jaguars produkter og tjenester, og den utgjør heller ikke et salgstilbud for en bestemt bil. Distributørene og Forhandlerne er ikke Jaguars agenter og har ikke noen myndighet til å binde Jaguar ved noen form for uttrykkelig, innforstått løfte eller forestilling. Alle referanser på dette nettstedet til hastighet eller ytelse må ikke forstås som en tilskyndelse til å kjøre verken farlig eller i hastigheter over de nasjonale fartsgrensene.

Alle drivstoffspesifikasjoner er målt i henhold til europeisk lov. Under normal bruk vil en bils faktiske drivstofforbruk avvike fra det som oppnås gjennom en testprosedyre avhengig av kjøreteknikk, vei- og trafikkforholdene, miljøfaktorer og tilstanden til kjøretøyet. Hvis du er i tvil, kontakt forhandleren. Informasjonen som er opplyst var korrekt på publiseringsdato.

Priser på tilvalg forutsetter kjøp av ny bil. Jaguars policy er en del av den kontinuerlige produktutviklingen. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og artikler som vises og er beskrevet på dette nettstedet til enhver tid.

Vi har gjort alle anstrengelser for å sikre at informasjon, detaljer og beskrivelser som legges ut på våre nettsteder er korrekte på oppdateringstidspunktet. Du bør alltid undersøke bilens spesifikasjoner med din Jaguar Forhandler før bestilling for å unngå eventuelle misforståelser.

Nettstedet jaguar.com inneholder ulike markedsversjoner. Du har tilgang til nettstedene for de ulike markedene via nettstedet jaguar.com. Informasjonen på hvert nettsted gjelder for markedsspesifikasjonen av bilene og servicemarkedtjenestene. Bilinformasjonen kan variere fra marked til marked. Ingenting på dette nettstedet utgjør et tilbud fra Jaguar Land Rover eller Jaguar Forhandlere til å selge en spesiell bil.

Fargeprøvene som vises er kun ment som en generell veiledning for tilgjengelige fargenyanser. Dessverre kan vi ikke reprodusere den høye lakkvaliteten på våre biler på dette nettstedet.

Nettstedet jaguar.com drives av Jaguar Land Rover Limited. British Car Import A/S. Registrert kontoradresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding, Danmark.

Jaguar har gjort alle anstrengelser for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt.

Jaguar søker hele tiden å finne måter å forbedre spesifikasjonene, designen og produksjonen av sine biler, og endringer finner sted kontinuerlig. Selv om det blir lagt stor innsats i å produsere oppdaterte produkter og spesifikasjoner kan ikke dette nettstedet anses som en ufeilbarlig guide til Jaguars produkter og tjenester, og den utgjør heller ikke et salgstilbud for en bestemt bil. Distributørene og Forhandlerne er ikke Jaguars agenter og har ikke noen myndighet til å binde Jaguar ved noen form for uttrykkelig, innforstått løfte eller forestilling. Alle referanser på dette nettstedet til hastighet eller ytelse må ikke forstås som en tilskyndelse til å kjøre verken farlig eller i hastigheter over de nasjonale fartsgrensene.

Alle drivstoffspesifikasjoner er målt i henhold til europeisk lov. Under normal bruk vil en bils faktiske drivstofforbruk avvike fra de som oppnås gjennom en testprosedyre avhengig av kjøreteknikk, vei- og trafikkforholdene, miljøfaktorer og tilstanden til kjøretøyet. Hvis du er i tvil, kontakt forhandleren. Informasjonen som er opplyst var korrekt på publiseringsdato.

Vi prøver å sikre at informasjonen på vårt nettsted er korrekt, fullstendig og oppdatert. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av Vilkårene og betingelsene som trer i kraft den datoen du først bruker nettstedet.

Uten begrensning for dine lovmessige rettigheter leveres dette nettstedet og informasjon, tekst, bilder, fotografier, logoer, lenker, ikoner og annet materiale (uten begrensning) som den framstår og slik den foreligger uten å forestille noen garanti eller godkjenning, uttrykkelig eller innforstått. Informasjon, spesifikasjoner og farger på dette nettstedet kan variere fra marked til marked og kan endres uten varsel. Enkelte biler er vist med ekstrautstyr. Ta kontakt med din lokale Jaguar Forhandler. Vi hverken garanterer eller fremstiller informasjonen som foreligger på dette nettstedet som korrekt eller fullstendig og vi garanterer heller ikke at bruk av dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, eller at nettstedet og dets servere er fri for datavirus eller programfeil.

Ikke under noen omstendighet er Jaguar erstatningsansvarlig overfor noen person for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå fra bruk av noe av informasjonen på vårt nettsted eller produkter som vises på vårt nettsted, inkludert, uten begrensning, indirekte skader eller følgeskader, eller skader av enhver art som måtte oppstå som følge av bruk eller tap av bruk, data, eller inntekter, enten i form av søksmål eller kontrakt, uaktsomhet eller skadevoldende eller krenkende handlinger som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.Uten hensyn til alt annet i disse Vilkårene og betingelsene er vi ikke erstatningsansvarlige for krav som knytter seg til funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til dette nettstedet.

Alle navn, bilder og logoer som identifiserer Jaguar er egne merker som eies av Jaguar. Alle tredjeparts merker, produkter, tjenester og selskapsnavn som finnes på dette nettstedet er varemerker, servicemerker og handelsnavn som eies av sine respektive eiere. Jaguar gir ikke tillatelse til bruk av disse av noen andre enn innehaverne. All slik bruk kan utgjøre et brudd på innehavernes rettigheter.

- iPod®, iPhone™ og iPod touch® er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc. registrert i USA og andre land.
- Dolby® er et registrert varemerke som tilhører Dolby Laboratories og all bruk av slike varemerker er gitt til Jaguar Land Rover Limited under lisens.
- DTS™ er et registrert varemerke som tilhører DTS Inc. og all bruk av slike varemerker er gitt til Jaguar Land Rover Limited under lisens.
- Ordmerket Bluetooth® og logoer tilhører Bluetooth SIG. Inc og all bruk av slike merker er gitt til Jaguar Land Rover Limited under lisens.
- Blackberry® er et varemerke som tilhører Research In Motion Limited og er registrert i USA, og kan være i påvente av eller være registrert i andre land.
- Audyssey MultEQ® er et registrert varemerke som tilhører Audyssey Laboratories, Inc og all bruk av slike merker er gitt til Jaguar Land Rover Limited under lisens.
- Bi-Xenon™ er et registrert varemerke som tilhører Hella KgaA Hueck & Co.
- WhiteF ire® er et registrert varemerke som tilhører Unwired Technology LLC og all bruk av slike merker er gitt til Jaguar Land Rover Limited under lisens.

Jaguar hverken representerer, garanterer, støtter eller er ansvarlig for eksterne lenker som måtte være lenket til og fra dette nettstedet. Ethvert eksternt nettsted som du måtte besøke ved å klikke på en lenke på dette nettstedet er utenfor Jaguars kontroll og du besøker slikt nettsted på egen risiko.

Programvarenedlastinger fra dette nettstedet er grundig scannet og testet på alle stadier av produksjonen, men – som ved all ny programvare – anbefaler vi likevel at du kjører en virussjekk før bruk. Vi anbefaler også at du har en oppdatert sikkerhetskopiering av harddisken din før du bruker programvaren. Jaguar tar ikke på seg noe ansvar for avbrudd, skade og/eller tap av data på ditt datasystem eller PC som måtte oppstå mens du bruker programvaren. Rådfør deg med din nettverksadministrator før du installerer noen programvare på en PC i et nettverk.

Disse Vilkårene og betingelsene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt engelsk lov, og partene gir herved ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler. Hvis noen av disse Vilkårene skulle bli fastslått å være ulovlige, ugyldige eller på annen måtte ikke mulig å håndheve med bakgrunn i lovene i enhver stat eller land der disse Vilkårene er tiltenkt å virke, skal de tas ut av og slettes fra denne bestemmelsen. Alle andre Vilkår for bruk og Vilkår og betingelser skal fortsatt være gyldige, bindende og skal håndheves. Jaguar forbeholder seg retten til å endre sine vilkår og betingelser når som helst ved å kunngjøre endringene online.

Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene uten forbehold må du slutte å bruke dette nettstedet med en gang.


Copyright © 2014 Jaguar Land Rover Limited