BILIA JLR IMPORT OG ÅPENHETSLOVEN

Bærekraftig forretningspraksis
BILIA JLR IMPORT OG ÅPENHETSLOVEN

BRANSJENS BESTE SERVICEBEDRIFT

Vår visjon er å være «Bransjens beste servicebedrift». Vi arbeider kontinuerlig for å realisere dette gjennom å ta hensyn til våre kunder, våre ansatte og verden rundt oss. Åpenhetsloven understøtter respekten for grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold. Her kan du lese om hvordan vi imøtekommer denne loven med åpenhet og engasjement.


Har du spørsmål?

HVA ER ÅPENHETSLOVEN?

HVA ER ÅPENHETSLOVEN?

Åpenhetsloven har som mål å styrke bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre verdige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenestelevering. Den sørger også for at allmennheten får tilgang til informasjon om hvordan bedrifter håndterer potensielle negative effekter på disse områdene. Loven gjelder for store bedrifter som er basert i Norge, og som leverer varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg omfatter den større utenlandske bedrifter som opererer og er skattepliktige i Norge i henhold til norsk lov. Disse bedriftene er pålagt å være åpne om hvordan de oppfyller sine forpliktelser i henhold til loven.
HVORDAN OMFATTES BILIA JLR IMPORT AV ÅPENHETSLOVEN?

HVORDAN OMFATTES BILIA JLR IMPORT AV ÅPENHETSLOVEN?

Bilia JLR Imports grunnverdier har alltid vært i tråd med de områdene åpenhetsloven fremmer. Dette lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter, som oss, skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. Som en ansvarlig og samfunnsbevisst bedrift, er vi dedikert til å være åpne og transparente i alt vi gjør. For oss betyr bærekraft å drive en ansvarlig virksomhet som kontinuerlig utvikler langsiktige og bærekraftige løsninger. Hele vår virksomhet er formet av et systematisk og aktivt arbeid, hvor vi alltid setter fokus på våre ansatte, kunder og omverden. Vi mener at det å jobbe i tråd med åpenhetsloven både styrker vår virksomhet og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

RAPPORT ÅPENHETSLOVEN - 2024

Les rapporten om åpenhetsloven, datert 27. juni 2024.