PERSONVERNERKLÆRING

Bilia JLR Import Norway AS (nedenfor ”Bilia” eller ”vi”) beskytter ditt personvern og din integritet, og gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger som vi samler inn når du kjøper våre varer og/eller tjenester eller besøker oss på andre måter, på et av våre bilanlegg eller via våre hjemmesider. Vi behandler naturligvis dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og personvernregler, og har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse, tap eller endring, uautorisert tilgang eller brudd på konfidensialitet eller andre ulovlige former for behandling.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?


Bilia JLR Import Norway AS, org.nr. 931 752 367, med adresse Oksenøveien 10, 1366 Lysaker og telefonnummer +46 (0)10 497 96 58 er behandlingsansvarlig for håndteringen av opplysningene dine i henhold til denne erklæringen.


Behandlede personopplysninger og formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen


De personopplysningene som vi behandler er de opplysningene som du har gitt til oss, eller som vi har samlet inn fra deg eller fra en tredjepart.


Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål for å kunne oppfylle vår avtale med deg eller for å iverksette tiltak på anmodning fra deg før avtale inngås:

 • Hvis du ønsker et tilbud fra oss, behandler vi opplysninger om ditt navn og din kontaktinformasjon med det formål å kunne kontakte deg for å følge opp tilbudet, og for å gjennomføre tiltak på anmodning fra deg for deg før en eventuell avtale inngås.

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål med grunnlag i en interesseavveining:
 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, fordonets registreringsnummer, fordonsinformation behandlar vi för att t.ex. skicka marknadsföring via brev till dig. Detta kan ske mot bakgrund av information vi har från offentliga listor och/eller från vår kundrelation. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig, såvida du inte har gett ett aktivt samtycke till marknadsföring. Utskick av brev avseende marknadsföring sker inte om du anmält att du inte önskar detta.
 • Om du kontakter Bilia, via eksempelvis vår hjemmeside, e-post, chat eller telefon, så benytter vi de personopplysninger du oppgir for å behandle din henvendelse. Dette er nødvendig for at vi skal kunne håndtere din henvendelse til oss på en best mulig måte. Om du ringer vår kundeservice kan det hende vi tar opp samtalen din med oss og bruker denne for å utdanne og utvikle våre medarbeidere for å kunne øke vår kundetilfredsstillelse.
 • Vi bruker i visse tilfeller dine personopplysninger for å utvikle og forbedre våre produkter, tjenester, applikasjoner, tekniske systemer og IT-infrastruktur, samt gjennomføre tester i forbindelse med dette. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å gjøre oppdateringene av våre systemer, for deg å kunne besøke vår nettside, eller forstå hvordan du som kunde opplever våre produkter, slik at vi vi kan forbedre eksisterende tjenester og utvikle nye.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål hvis du har gitt ditt samtykke til det:
 • Ditt navn, dine kontaktdetaljer, registreringsnummer og dine kommentarer brukes til markedsføringsformål, inkludert for å rette vår individuelle kommunikasjon til deg via e-post, SMS eller MMS på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder og for å sende deg relevant markedsføring om biler, tilbehør og vedlikehold av disse, samt finansiering og forsikring og også i form av nyhetsbrev.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål for å oppfylle rettslige forpliktelser:
 • Vi behandler også opplysningene dine i den grad behandlingen er nødvendig for å følge gjeldende lovgivning, myndighetsbeslutning og eventuelle andre rettslige forpliktelser som er pålagt relevante selskaper i Bilia-konsernet. For eksempel lagrer vi opplysninger om din avtale med oss i den utstrekning det er nødvendig for å følge gjeldende bokføringslov.


Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?


I utgangspunktet behandles opplysningene dine bare av relevante selskaper i Bilia-konsernet samt av Bilia-konsernets interne IT-selskap, Motorit AB. Når vi deler opplysninger med et relevant selskap i Bilia-konsernet, er selskapet i de fleste tilfeller databehandler for oss, noe som innebærer at selskapet behandler dine opplysninger for vår regning. For eksempel deler vi dine personopplysinger med Bilia AB som håndterer markedskommunikasjonen med deg som kunde på vegne av oss. Vi deler også opplysninger med andre aktører som er våre databehandlere, f.eks. leverandører som vi leier inn for datalagring eller annen datahåndtering, betalingstjenester, distribusjon av varer eller informasjon, trykk, markedsføring eller analyser. Databehandleren har ingen selvstendig rett til å bruke eventuelle personopplysninger, og Bilia inngår databehandleravtale med leverandøren.


Som hovedregel behandler vi kun dine personopplysninger innenfor EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, sikrer vi at dine rettigheter er beskyttet ved at overføringen dekkes av passende beskyttelsestiltak i henhold til EUs personvernforordning. Hensiktsmessige beskyttelsestiltak kan for eksempel bestå i at mottakerlandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller sikres via EU-godkjente standard personvernbestemmelser. Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS kan også skje dersom du uttrykkelig har samtykket til dette eller at overføringen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Bilia eller for å gjennomføre tiltak som går forut for en slik avtale på din anmodning.


Bilia kan også utlevere dine personopplysninger til følgende aktører, som selv er behandlingsansvarlige for sin håndtering av dine personopplysninger:

 • Vi kan utlevere dine kontaktopplysninger og kjøretøyopplysninger til kjøretøyprodusenter for respektive kjøretøymerke. Det er først og fremst spørsmål om kjøretøyinformasjon som utleveres, men for å håndtere tilbakekallinger og garantikrav, forekommer det også at kontaktinformasjon utleveres til disse aktørene. Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til det, kan vi også dele dine personopplysninger med kjøretøyprodusenten for at de skal kunne kommunisere med deg i markedsføringsøyemed eller for å gjennomføre kundeundersøkelser.
 • Vi kan også utlevere dine personopplysninger til forsikringsselskap når du kjøper et kjøretøy av oss eller leverer inn kjøretøyet ditt til service eller reparasjon, f.eks. ved skadereparasjoner, og til finansieringsselskap hvis du leaser et kjøretøy av oss.
 • Vi kan utlevere kjøretøyinformasjon til andre aktører innen kjøretøyprodusentens autoriserte nettverk, for at nettverket skal kunne tilby kunder de riktige verkstedstjenestene.
 • For å gi deg en bedre kundeopplevelse, kan vi komme til å dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Bilia-konsernet.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?


Vi behandler aldri dine personopplysninger lengre enn det relevant lovgivning, forordning, praksis eller myndighetsbeslutninger tillater. Personopplysninger som vi behandler med det formål å oppfylle en avtale med deg, behandles i utgangspunktet bare den tiden som er nødvendig for å at vi skal kunne administrere avtaleforholdet og oppfylle våre plikter overfor deg. Vi kan lagere personopplysninger lengre enn det som fremgår under for å følge preseptorisk lovgivning, hvis du har samtykket til det eller hvis vi har rett til å gjøre det i henhold til en interesseavveining.

 • Hvis du har samtykket til at vi behandler dine personopplysninger, lagrer vi dem til du trekker tilbake samtykket ditt.
 • Når du ringer vår kundeservice, og ikke velger å avslå å ta opp samtalen, lagrer vi samtalen i tre måneder.
Personopplysningene kan lagres i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, i den grad vi plikter å gjøre det i henhold til lov, forordning eller myndighetsbeslutning.


Dine rettigheter


Nedenfor er en beskrivelse av rettighetene du har angående vår behandling av dine personopplysninger. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Mer informasjon om dine rettigheter finner du på Datatilsynets nettsider, https://www.datatilsynet.no/
 • Rett til informasjon Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dette gjør viblant annet gjennom denne personvernerklæringen, våre nettsider, i enkelte dokumenter du mottar fra oss, via skilt og ved å svare på spørsmål fra deg.
 • Retten til å klage Hvis du har noen klager angående vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/
 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av et samtykke til behandling av personopplysninger når som helst. Tilbakekalling av ditt samtykke vil imidlertid ikke ha noen innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbakekallingen fant sted.
 • Rett til å protestere Du kan protestere mot at dataene dine behandles for markedsføringsformål og profilering. Da vil vi slutte å behandle dataene dine. Du har også rett til å motsette deg at opplysningene dine behandles basert på en interesseavveining.
 • Rett til innsyn Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan opplysningene behandles. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene som behandles av oss.
 • Rett til retting Du har rett til å få uriktige opplysninger rettet uten unødig opphold og til å be oss om å komplettere ufullstendige opplysninger ved å gi oss korrekte opplysninger.
 • Rett til å slette Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger når som helst, f.eks. dersom behandlingen ikke lenger er relevant i forhold til formålet opplysningene ble samlet inn for, dersom behandlingen er basert på ditt samtykke og du tilbakekaller det, dersom behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles eller du motarbeidet behandling basert på en interesseavveining. Vi kan imidlertid ikke slette opplysningene i tilfeller hvor opplysningene er nødvendige for at vi for eksempel skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller overholde gjeldende lov.
 • Rett til begrensning I visse spesielle situasjoner kan du be om at behandlingen av dine data begrenses, f.eks. dersom du mener at opplysninger om deg er feil og du har bedt om retting av opplysningene dine eller hvis du har protestert mot en behandling og vi undersøker om vår interesse veier tyngre enn din interesse for at personopplysningene ikke blir behandlet.
 • Rett til å overføre dine personopplysninger (dataportabilitet) Dersom du har gitt ditt samtykke eller dersom vi baserer behandlingen på en avtale med deg, har du rett til å innhente personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og overføre disse til annen personbehandler eller motta vår bistand til å overføre opplysningene til en annen personbehandler når dette er teknisk mulig.


Kontaktinformasjon


Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du sende brev til Bilia på adressen Bilia Kundesenter, c/o Bilia Risløkka, Kabelgata 29, 0580 Oslo eller sende e-post til Bilia på [email protected]. Har du spørsmål angående vår håndtering av personopplysninger, er du også velkommen til å kontakte oss på telefon 915 08555 og oppgi at du ønsker å snakke med vårt personvernombud.

Denne personvernerklæringen er fastsatt av Bilia Norge AS 29.1.2024