Personvernpolicy

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan BC Norway AS («vi» eller «oss») som en del av Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personopplysninger, og er utstedt på vegne av alle selskaper i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er definert som: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

DATAANSVARLIG

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

BC Norway AS
CVR-nummer: 994429272
Oksenøyveien 10
N - 1366 Lysaker

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

Ved bruk av vårt nettsted:
Behandling av dine henvendelser før salg: personopplysninger som oppgis via online skjemaer, chat, osv., før et salg, benyttes ved behandlingen av den spesifikke henvendelsen, for eksempel henvendelser om prøvekjøring av bil, bestilling av brosjyrer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen gir ditt samtykke til dette, vil dine personopplysninger også brukes i forbindelse med markedsføring som beskrevet nedenfor, og dine personopplysninger samkjøres med data fra informasjonskapsler som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: samtykke.

Behandling av dine henvendelser i forbindelse med salg: personopplysninger som oppgis via online skjemaer, chat, osv., i forbindelse med et salg, brukes til å kontakte deg for behandling av den spesifikke henvendelsen, for eksempel henvendelser om planlegging og gjennomføring av verkstedbesøk, bestilling av spesifikke tilbud og andre tjenester som kan bestilles via nettstedet. Hvis du i forbindelse med henvendelsen gir ditt samtykke til dette, vil dine personopplysninger også brukes i forbindelse med markedsføring som beskrevet nedenfor, og dine personopplysninger samkjøres med data fra informasjonskapsler som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: oppfyllelse av kontrakt.

Markedsføring: personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder målrettet, individuell kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder samt å sende deg relevant markedsføring i form av bl.a. nyhetsbrev. Dine personopplysninger samkjøres med data fra informasjonskapsler som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: samtykke.
Ved å overgi ditt samtykke: interesseavveining.

Optimalisering av brukeropplevelse på nettsted: personopplysninger samles inn når du bruker vårt nettsted. Disse opplysningene brukes til å optimalisere brukeropplevelsen på vårt nettsted og de tjenester vi tilbyr. Les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler her.
Hvilke opplysninger vi bruker: data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted og vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer ved brukerundersøkelser med tilknyttede konkurranser.
Behandlingsgrunnlag: samtykke

Nettstedstatistikk: personopplysninger brukes til å utarbeide statistikk ved bruk av vårt nettsted og tilknyttede tjenester.

Hvilke opplysninger vi bruker: data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted.

Behandlingsgrunnlag: samtykke

Ved bruk av butikker og verksteder – Når du handler hos det autoriserte nettverket av forhandlere og serviceverksteder, vil vi som importør motta og behandle følgende opplysninger om deg for følgende formål:


Levering av tjenester: når du handler hos autoriserte forhandlere og serviceverksteder, vil vi motta og behandle dine personopplysninger i forbindelse med leveringen av de kjøpte tjenestene. Dette gjøres for eksempel i forbindelse med bestilling av biler og reservedeler samt ved aktivering av garanti og eventuelle tilleggstjenester som tilbys av importør som f.eks. veihjelp.

Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, ordrenummer, kjøretøyopplysninger.
Behandlingsgrunnlag: oppfyllelse av kontrakt.

Service- og garantibehandling: for dokumentasjon av utført service og ettersyn, som er en forutsetning for opprettholdelse av fabrikkgarantien, vil vi motta og behandle opplysninger om din bil. Det samme gjelder hvis fabrikken iverksetter utbedring av eventuelle feil og mangler. Ved behandling av eventuelle garantisaker, videresendes og behandles dokumentasjon av saksforløpet mellom forhandler, importør og fabrikk. Denne dokumentasjonen inneholder opplysninger om din bil, men kan også inneholde personopplysninger.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, ordrenummer, kjøretøyopplysninger, salgshistorikk.
Behandlingsgrunnlag: oppfyllelse av kontrakt.

Kundetilfredshetsundersøkelser: for å følge opp kundetilfredsheten på tvers av markedet og få innspill til løpende forbedring av kundeservice, vil vi motta og behandle dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, opplysninger om siste kjøp.
Behandlingsgrunnlag: legitim interesse

Servicemeldinger: for å yte god kundeservice, sender vi deg servicemeldinger om f.eks. inspeksjon av karosseri, rustinspeksjon, osv. der dette er relevant for din garantidekning. I den forbindelse vil vi motta og behandle dine personopplysninger.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, reservasjon på verksted.
Behandlingsgrunnlag: oppfyllelse av kontrakt.

Statistikk og rapportering: for å måle aktivitet hos forhandlerne, følge opp forhandlerresultatene, utvikle og forbedre salgsprosessene i forhandlernettverket samt utarbeide kunde- og markedsanalyser for forretningsutvikling, vil vi motta og behandle dine personopplysninger.

Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, salgshistorikk
Behandlingsgrunnlag: legitim interesse.
Slettefrist: 6 måneder fra innsamling (deretter anonymiseres dataene)

I andre sammenhenger:

Markedsføring per brev: personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder å sende markedsføring per brev til deg. Dette kan gjøres på bakgrunn av de opplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra ditt kundeforhold hos oss.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som navn, adresse, kjøretøyopplysninger, preferanser, andre offentlige opplysninger.
Behandlingsgrunnlag: legitim interesse.

Opptak til bruk for markedsføring: for varemerkebygging og markedsføring av våre produkter og tjenester, innhenter vi ditt samtykke til å bruke opptak av deg i vårt markedsføringsmateriell. For eksempel bildemateriale til sosiale medier, nettsteder og brosjyrer.
Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, bilder, video.
Behandlingsgrunnlag: samtykke.

KILDER

Når vi samler inn informasjon fra andre kilder enn deg, vil denne kilden/disse kildene være:

a) Bilforhandler der formålet er statistikk, markedsføring og oppfyllelse av kontrakt
b) Offentlige registre: kjøretøyregisteret, CPR-registeret, CVR-registeret der formålet er entydig identifikasjon og oppfyllelse av kontrakt.
c) Leasing- og finansieringsselskaper der formålet er å etablere kreditt i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.
d) Kredittvurderingsbyrå der formålet er å gjennomføre en kredittvurdering av deg i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.

Den innsamlede informasjonen om deg kommer fra:
a) EU/EØS

VIDERESENDING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med de anførte formål i personvernerklæringen, videresender vi dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

a) Relevante bilforhandlere og -produsenter
b) Samarbeidspartnere som finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og tjenesteleverandører (f.eks. veihjelp, dekkhotell, prisberegnere og lignende)
c) Andre leverandører og samarbeidspartnere som hjelper oss i vår virksomhet (f.eks. tjenesteleverandører, teknisk support, leverandørtjenester, finansinstitusjoner)
d) Den dataansvarliges tilknyttede virksomheter i Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).
e) Offentlige myndigheter.
f) Sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn).

OVERFØRING TIL LAND UTENFOR EØS

I utgangspunktet oppbevarer vi dine opplysninger innenfor EØS-området der vi har tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. Disse landene har en lovgivning for databeskyttelsesnivå som tilsvarer EØS-lovgivningen av hensyn til dine opplysninger.
Hvis vi deler dine opplysninger med virksomheter utenfor (i) EØS eller (ii) land med tilstrekkelig databeskyttelsesnivå som definert i personvernforordningen (GDPR) kap. 5, inngår vi avtale med disse virksomhetene om at de skal behandle dine opplysninger på tilsvarende grunnlag som oss. I slike tilfeller sørger vi for at de overførte opplysningene er beskyttet. Nærmere opplysninger om relevante overføringer og behandlinger kan fås ved henvendelse til oss.

Vi deler dine opplysninger med følgende typer mottakere som kan befinne seg utenfor EØS-området:

a) Bilprodusenter mottar kjøretøyopplysninger som brukes i forbindelse med fabrikkgaranti, statistikk og rapportering.
b) Databehandlere, som f.eks. systemleverandører, mottar kjøretøy- og personopplysninger for å behandle disse opplysningene på vegne av oss etter formålene nevnt i personvernerklæringen.

OPPBEVARING OG SLETTING

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge dette er nødvendig for det eller de formål opplysningene blir behandlet. Som hovedregel blir opplysningene oppbevart i 5 år fra siste behandling, men i særlige tilfeller kan det oppstå kortere eller lengre oppbevaringsperioder for å overholde de juridiske kravene til sletting eller oppbevaring.

OBLIGATORISK INFORMASJON

De opplysninger vi samler inn til persondatabehandling vil i noen tilfeller være obligatoriske, det vil si opplysninger som er nødvendige for å kontakte deg, levere tjenesten, utføre kredittvurdering, osv. I forbindelse med gjennomføringen av den konkrete persondatabehandlingen, vil vi opplyse deg om hvilke opplysninger som er obligatoriske. Hvis vi ikke mottar disse obligatoriske opplysningene, kan vi heller ikke levere ønsket behandling eller tjeneste.

DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

- Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger.
- Du har også rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger.
- Du har ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for bruk i direkte markedsføring.
- Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen som er gjennomført før samtykket ble tilbakekalt.
- Du har rett til å be om personopplysninger du selv har oppgitt i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (dataportabilitet).
- Du kan alltid sende en klage til en datatilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte den dataansvarlige (se kontaktinformasjon ovenfor), eller ved å sende en e-post til [email protected].
Det kan finnes betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i alle tilfeller ettersom dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.


Sist oppdatert: 03.07.2019