OM JAGUAR

OM JAGUAR

JAGUAR I SAMFUNNET

Vi elsker å jobbe i nært samarbeid med samfunnene vi opererer i. Vår virksomhet har en dyp forståelse for alle menneskene som jobber for oss og rollen de spiller for vår suksess.

Vi ser på vår støttende rolle som et privilegium, ikke en forpliktelse. Dette gjør at vi går langt i å sørge for at alle belønnes for opplevelsen det er å jobbe med oss.

Som bedriftsmedlemmer i Business in the Community (BITC) siden 1987 er vi forpliktet til en konstant forbedring av vår innvirkning på samfunnet ved å:


 • Administrere, måle og integrere ansvarlig forretningspraksis i vår virksomhet.

 • Gjennomføre samarbeidstiltak for å løse problemer.

 • Inspirere, fornye og ta initiativ til å formidle kompetanse og erfaring.


Det er enkelt for store konserner å komme med tomme løfter, derfor gjennomfører vi ulike tiltak som støtter vårt engasjement. Vi fokuserer først og fremst på to viktige områder; å gi bedre utdanning og tiltrekke mennesker til vår bransje. Dette fokuset støttes av ressursene vi behøver for å kunne utgjøre en forskjell.

For det andre; som et medlem av BITC PerCent Club er vårt bidrag til samfunnsprogramet over 1 % av overskuddet før skatt.

Vi har opprettholdt dette bidraget til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen, og vi vil fortsette å investere i samfunnsprogrammer som er fordelaktige for alle som deltar. Vi oppmuntrer også våre forhandlere, leverandører og andre bedrifter til å jobbe på en lignende måte i sine lokalsamfunn.


Arbeidsengasjement

Våre ansatte er kjernen til vår suksess. Deres kompetanse, lidenskap og engasjement har alltid vært viktig for å kunne produsere spennende biler. Og nå bruker de sin kunnskap og kompetanse i samfunnene vi jobber og bor i.

Vi oppmuntrer alle ansatte til å delta der alle har 16 timers arbeidstid hvert år de kan bruke til å støtte samfunnsprogrammer. Det kan være alt de ønsker å engasjere seg i - fra å jobbe med funksjonshemmede studenter, å vedlikeholde gamle skogsområder til å bli skoleledere og alt i mellom.

Fra dag én får våre nyutdannede muligheten til å engasjere seg i et bredt utvalg av arrangementer og aktiviteter gjennom Ignition-programmet. Disse arrangementene og aktivitetene er utformet for å gi dem selvtillit og erfaring til å gjøre en god jobb både i og utenfor samfunnet.

Vi støtter unge mennesker

Vi mener at vår fremtid ligger i hendene på unge mennesker. Derfor tilbyr vi en rekke programmer og fasiliteter som er utformet for å gi nye muligheter og gjøre forretningsvirksomhet, utdanning og idrett levende for unge mennesker i samfunnene vi opererer i. Dette inkluderer:

 • • .Sentre for utdanningspartnerskap (EBPC). Vi gir unge mennesker praktiske arbeidsøvelser på våre produksjonsanlegg i Storbritannia.
 • • Tiltakssoner for utdanning (EAZ). Vi bringer forretningsvirksomheter og lokale skoler sammen for å løse problemer med dårlige resultater og lav tilstedeværelse.

Tenk lokalt

Vi gjennomgår driften vår med jevne mellomrom og ser hvordan den påvirker mennesker som bor i nærheten av anleggene våre. For å kunne ta de rette, velorienterte valgene er det viktig at vi opprettholder våre gode relasjoner med lokalsamfunnene.

Kommunestyremedlemmer og andre representanter for innbyggerne gjennomgår våre planer sammen med oss og gir uttrykk for sine ideer og tanker.

Bransjeforeninger og selskaper


Vi er aktivt involvert i mange bransjeforeninger som jobber for å redusere miljøpåvirkningen fra våre forretningsaktiviteter og sikrer en bærekraftig fremtid. Disse foreningene inkluderer:

 • - Arts & Business
 • - Birmingham and Coventry Common Purpose
 • - Business in the Community
 • - Business in the Environment Programme
 • - Confederation of British Industry
 • - Coventry, Liverpool and Knowsley Education Action Zones
 • - Education Business Partnership Centre's
 • - Environment Council
 • - Forum for the Future
 • - Groundwork Coventry and Warwickshire, and Groundwork Merseyside
 • - Learning and Skills Council
 • - Local Strategic Partnerships
 • - NSPCC Coventry Business Group
 • - Partnerships for Learning
 • - Society of Motor Manufacturers and Traders Limited (SMMT)
 • - United Nations Environment Programme Mobility Forum
 • - World Business Council for Sustainable Development Sustainable Mobility

Som medlemmer av SMMT er vi forpliktet til å bygge langvarige kvalitetsforhold med våre ansatte, leverandører, kunder, aksjonærer og samfunnene vi opererer i.