loading
Vennligst vent...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

VÅR POLICY FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vår filosofi 
Hos Jaguar Land Rover er bærekraftig utvikling integrert i måten vi jobber på. Dette er en kjerneverdi som driver den langsiktige suksessen til vår virksomhet. Vi mener at dette er fundamentalt for å kunne bevare det gode omdømmet til våre varemerker, sikre våre lisenser, levere vekst og beholde tilliten til alle våre interessegrupper. 

Våre prinsipper 
Jaguar Land Rover forplikter seg til å opptre forsvarlig og etisk korrekt overfor sine ansatte, interessegrupper, kunder, leverandører, forhandlere samt overfor samfunnet og miljøet – uansett hvor i verden vi driver virksomhet. 

Jaguar Land Rover streber etter industriledende bærekraftig innovasjon i hele produktets livssyklus – fra design og produksjon til ytelse og salg – for å kunne levere produkter som gir våre kunder fordeler og samtidig bidrar til et mer bærekraftig samfunn. 

Jaguar Land Rover er forpliktet til å sikre sin suksess gjennom å investere i mennesker samt forskning og utvikling, gjennom aktiv kontroll av sosiale og miljømessige påvirkninger samt planlegging av overgangen til biler med enda lavere karbonutslipp. 

Jaguar Land Rovers policy er å imøtekomme eller overgå de juridiske og lovpålagte kravene i alle aktiviteter og vise ansvar overfor sine interessenter gjennom regelmessig rapportering av resultater på en transparent og åpen måte. 

Våre forpliktelser 
Samfunn: 
Vi vil engasjere oss i lokale og globale samfunn på en positiv måte slik at vår tilstedeværelse sikrer gode verdier og fordeler. Vår forpliktelse til velferd og utvikling av våre ansatte og vår støtte til sosiale og humanitære prosjekter står sentralt. 

Miljø: 
Vi forplikter oss til en kontinuerlig forbedring av den miljømessige innsatsen gjennom vår virksomhet og våre produkter ved å redusere utslipp, bevare naturressursene og optimalisere bruken av bærekraftig energi og materiale. Dette underbygges av vår investering innen forskning av moderne, miljøvennlig innovasjon.

Kunder og produkter: 
Vi forplikter oss til å levere enestående produkter og tjenester som imøtekommer behovene til våre kunder samt utvikle og bidra til overgangen mot et samfunn med enda lavere karbonutslipp. 

Leverandører: 
Vi forventer de høyeste standardene innen atferd og ytelse i vårt distribusjonsnettverk.  Vi er opptatt av åpenhet og ansvarlig forretningspraksis i tillegg til at vi oppmuntrer til samarbeid innen vår satsning på bærekraftige løsninger. 

Ralf Speth 
Chief Executive Officer