loading
Vennligst vent...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

GJENBRUK AV BILER

Som et av våre tiltak for å verne om miljøet har vi utviklet et komplett program for gjenbruk av biler som omfatter retningslinjer for genbrukbar design, økt bruk av gjenbrukte materialer og minsket bruk av farlige materialer.

Program for gjenbruk av biler

Storbritannias lov om bilens levetid (End of Life Vehicle Regulations) trådte i kraft i november 2003 med full implementering fra og med mars 2005. Denne loven krever at alle bilprodusenter og importører av nye biler til Storbritannia:

- Tar tilbake bilene som de lanserer på markedet etter endt levetid og sørger for at de avhendes på en miljømessig forsvarlig måte.

- For andre økonomiske operatører (f.eks. biloppfuggere); overholde gjenbruksmålene på 85 % av vekten fra 2006 og 95 % fra 2015.

 

Et nettverk av godkjente avhendingsfasiliteter

Tilbakehentingen av bilene skal være gratis for bileiere, gjelde alle passasjerbiler som har opptil 9 seter og en tillatt totalvekt på 3-5 tonn. Inntil 1. januar 2007 gjaldt gratis tilbakehenting kun for biler som ble førstegangsregistrert fra 1. juli 2002.

Loven definerer også andre forhold som bilen må oppfylle for å kvalifisere til gratis tilbakehenting:

- Bilene må leveres til produsentens autoriserte fasilitet for gratis tilbakehenting.

- Bilen må være komplett og inneholde alle viktige komponenter inkludert motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (hvis montert).

- Bilen må ikke inneholde ekstra avfall (f.eks. hage-husholdningsavfall, reservedekk, osv.)

 

Miljøansvar

Miljøansvaret er en stor del av Jaguars bedriftspolicy, og det er ett av selskapets kjerneverdier. Jaguar har arbeidet jevnt og trutt i løpet av de siste årene for å integrere miljøhensyn som en del av virksomheten. Via våre kjernevirksomheter setter vi forbedringsmål og overvåker prosessen. Vi har som mål å produsere en så økonomisk og miljøvennlig bil som mulig. Policyen tar hensyn til det store miljøbildet, og vi produserer gjenbrukbare biler i et forurensningsfritt produksjonsmiljø.

Hva som skal skje etter forventet levetid tas også hensyn til, samt hvordan vi håndterer de gamle bilene og hvordan vi kan bruke materialene på nytt. Gjenbruk av materialer har høy prioritet i forhold til avhending, og vi bruker materialene på nytt der hvor det er økonomisk forsvarlig. Alle Jaguar-biler er utviklet for å være minst 85 % gjenbrukbare.

I nåværende modeller finnes det 66 ulike deler av plast fra gjenbruksmaterialer med en totalvekt på 26 kg. Enda viktigere er det at materialene som brukes i Jaguars biler kan tilbakeføres i den vanlige syklusen og brukes i produksjonen av kommende komponenter. Både til biler og andre ting.

 

Prosess for å fjerne forurensning

Når en bil kommer til et Jaguar-godkjent miljøsenter vil forurensningen fjernes på en profesjonell måte. Dette innebærer:

- Tømming av all væske.

- Fjerning av batteri og dekk.

- Nøytralisering av kollisjonsputesystemene.

Alle salgbare deler vil bli fjernet og solgt. Videre behandling av bilen vil finne sted på et bilopphuggeri der bilen blir knust og det blir benyttet separasjonsteknikker for gjenvinning av metall til nytt stål og ikke-jernholdige metaller.

Det gjenværende materialet kan behandles for å gjenvinne resterende metall og ikke-metalliske materialer. Restmaterialene kan deretter sorteres og benyttes i en rekke applikasjoner. For eksempel kan glasset gjenvinnes og brukes til veibygging og veidekke.

Når disse prosessene er fullført vil restmaterialet sendes til en avfallsplass (vanligvis mindre enn 20 % av bilens opprinnelige vekt).

 

Forskning

Jaguar benytter en eksperimentell demonteringsplass hvor bilene demonteres og undersøkes for å finne nye måter å håndtere bilene på etter endt levetid.  Informasjonen fra denne forskningen registreres i systemet IDIS (International Disassembly Information System) som bilprodusentene har utviklet sammen for å samle informasjon om effektiv håndtering av bilene.

IDIS omfatter nå demonteringsinformasjon fra over 300 bilmodeller fra 24 produsenter. Klikk på følgende lenke for å komme til IDIS-nettstedet:

www.idis2.com