Testing av biler gir en forståelse av kjøring under reelle forhold, på samme måte som kart gir en forståelse av kjøreruten. Med oppgraderte kart i bilen - vil kjøring fra A-Å, til satellittnavigasjon og tydeligere kjøreruter - gjør at de nye WLTP- og RDE-testene gir deg bedre forståelse av drivstofforbruk og utslipp når du kjøper en ny bil.Den europeiske standarden WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ble tatt i bruk i september 2018. WLTP erstattet NEDC-standarden (New European Drive Cycle) for å skape mer reelle målinger for bensin-, diesel-, el- og hybridbiler. Når du kjøper en helt ny bil, finner du nå informasjon om drivstofforbruk (eller rekkevidde) under mer reelle kjøreforhold.


Biler med bensin-, diesel- eller hybridmotor (MHEV eller PHEV) leveres nå både med utslippstall og drivstofforbruk for kjøring under reelle kjøreforhold. Elbiler inkluderer tall for rekkevidde og energiforbruk. Tallene fra disse testene var tilgjengelig for alle biler i september 2018.


Jaguar-biler er fortsatt utstyrt med enestående ytelse og toppmoderne teknologi, og er et prakteksempel på det beste innen design og ingeniørkunst. De nye tallene viser kjøring med våre motorer og drivlinjer under reelle forhold.


De nye testene er utviklet for å gjenspeile eksisterende motorteknologi. NEDC ble sist oppdatert i 1997 da førstegenerasjon moderne hybridbiler ble gjort tilgjengelig. To tiår senere kjører både Jaguar PHEV- og MHEV-modeller, samt elbilen Jaguar I-PACE, på veien. NEDC-testene var ikke utviklet for disse biltypene, men det er derimot WLTP-testene.


NEDC-testene måtte oppgraderes for å holde tritt med utviklingen. Og NEDC-testingen tok ca. 20 minutter. Den nye WLTP-testen tar ca. 30 minutter, og ekstrautstyr og fabrikkmontert tilbehør blir også testet, i tillegg til testing av selve bilen.


Disse testene er selvsagt bare veiledende. Reelle kjøreforhold påvirkes av en rekke faktorer, inkludert terreng, klima og kjørestil. I september 2019 ble det lansert en rekke nye tall for testing under reelle kjøreforhold på vei. Disse måler også nitrogenoksid (NOx), svevestøv og andre eksosgasser.


WLTP gir deg mer informasjon enn NEDC, noe som gjør at du kan ta en mer informert beslutning når du kjøper bil. De nye WLTP-testene er mer krevende, og kan ikke sammenlignes med tallene fra NEDC-testene. WLTP-tallene for drivstofforbruk og karbondioksid (CO2) utslipp er mer nøyaktige, men virker høyere sammenlignet med NEDC-tallene. På samme måte vises elbiler med lavere rekkevidde i dag enn med den gamle testsyklusen.


NÅR TRÅDTE WLTP-TESTINGEN I KRAFT?
Nye biler produsert fra september 2017 er testet med WLTP-syklusen. Men EU lanserte en overgangsperiode slik at Jaguar og andre bilprodusenter ikke var forpliktet til å teste eksisterende modeller med den nye standarden før september 2018. Den nye standarden trådte i kraft både for EU-land, Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein og Israel.


I september 2018 ble også utslippstest under kjøring (RDE) obligatorisk i landene nevnt ovenfor. RDE-testing måler svevestøv og nitrogenoksid (NO2) utslipp under kjøring på vei. Vi oppfyller allerede de lave terskelverdiene i EU6d RDE-standarden. I 2020 kommuniseres de nye testtallene for WLTP og RDE både i EU-landene og andre land som velger den nye standarden.

VÅRE BILER

Den perfekte bilen for din livsstil, kjørestil og personlig smak.

DEF/A<span style="text-transform:lowercase">d</span>B<span style="text-transform:lowercase">lue</span>

DEF/AdBlue

Hva er DEF/AdBlue? Hvordan skal du bruke dette på bilen din?
bensin/diesel

bensin/diesel

Bensin eller diesel? Velg det som passer best for deg.
eierskap

eierskap

Jaguar eiersupport.