BENSIN- OG DIESELMOTORER

Ta en informert beslutning.

SE FILMEN
MOTORUTVALG

Vi tilbyr et utvalg av bensin- og dieselmotorer, men du er kanskje usikker på hvilken motor som passer best for deg. Motorutvalget vårt gjør at du kan tilpasse bilen etter livsstil og kjørestil.

SAMMENLIGNE MODELLER
HVA SLAGS FØRER ER DU?
BYKJØRING
Hvis du bruker bilen på korte turer i byen, slik som å kjøre barna på skolen eller til shopping, er bensinmotor et godt valg for deg. Du kjører lite på motorvei og bruker bilen stort sett i tettbebyggelse.
KJØRING MELLOM BYER
Hvis du stort sett kjører langt på motorvei og lite i byen, er dieselmotor et passende valg for deg.
BY- OG LANDEVEISKJØRING
For deg som bor utenfor byen, men ofte kjører på motorvei, kan dieselmotor være et egnet alternativ. Jaguars EU6-dieselmotorer er fritatt fra avgifter i lavutslippssoner.
KOMFORTABEL KJØRING
Hvis du elsker spenning og liker å kjøre på landeveien, men lite i byer, er en diesel- eller bensinmotor egnet for deg.
INGENIUM MOTORER

Jaguar Land Rovers Ingenium dieselmotor har et CO2 -utslipp fra 126 g/km i Jaguar XE, én av våre mest effektive biler noensinne.

VIKTIGE FAKTA
EURO 6-MOTORER
Våre EU6-motorer er blant de reneste i verden. Utslippsnivåene kan sammenlignes med bensinmotorer, men med 20-25 % lavere CO2 -utslipp.
NITROGENOKSID
Siden september 2015 er alle bilene våre utstyrt med selektiv katalytisk reduksjon (SCR) etterbehandlingssystem (dvs. AdBlue), noe som bidrar til å redusere NOx -utslippene.
Dieselpartikkelfilter (DPF)
Fra 2004 til 2016 ble NOX -utslippene våre redusert mer over 84 %. Høyeffektive dieselpartikkelfiltre i bilene våre fanger opp 99,9 % av alt svevestøv.
ULEZ
Våre EU6-motorer er fritatt fra den daglige avgiften i ultralavutslippssonen (ULEZ) som ble foreslått av Transport for London i Storbritannia.
ORDLISTE
NO<sub>X</sub>

Nitrogenoksid er en gass som påvirker luftkvaliteten.

CO<sub>2</sub>

Karbondioksid er en gass som påvirker global oppvarming.

PM

Svevestøv: små, luftbårne partikler i eksosgasser som påvirker luftkvaliteten.

EU5

Euro5-standard fra september 2009 – lansering av partikkelfilter.

EU6

Euro6-standard fra September 2014 – lansering av selektiv katalytisk reduksjon (SCR).

DEF

Diesel Exhaust Fluid (gjerne kalt AdBlueTM) - er en væskeløsning som tilsettes dieseleksos for å redusere NOx-utslipp.

DPF

Dieselpartikkelfilteret eliminerer 99,9 % av alle partikler før de forlater eksosanlegget.

SCR

Selektiv katalytisk reduksjon er et aktivt etterbehandlingssystem for eksosgass som reduserer NOx.

NEDC

New European Driving Cycle er en laboratorietestmetode som brukes til å måle utslipp for biler og utforme skatter/avgifter.

RDE

Real World Driving Emissions - Revidert EU6-utslippslovgivning som er utviklet for å simulere reelle kjøreforhold.

WLTP

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) er den nye prosessen som ble faset inn fra 2017 og erstattet NEDC (New European Driving Cycle). Denne nye testsyklusen måler drivstofforbruk, energiforbruk, rekkevidde og utslipp fra personbiler i Europa. Denne testprosessen er utviklet for å levere tall som ligger nærmere reell kjøreatferd. Bilene testes med ekstrautstyr og med en mer krevende testprosedyre og kjøreprofil. Avvik i tallene mellom de to testregimene er en følge av hvordan bilene testes snarere enn redusert ytelse.

ULEZ

Ultralavutslippssone – område i London der avgifter pålegges biler som ikke oppfyller EU6-standarden.

LES MER
JAGUAR-MODELLER
Alle modellene våre er et resultat av overlegen teknisk innovasjon og lederskap innen design, og fremhever de sportslige egenskapene.
LES MER
PÅLITELIGHET
Jaguar gjør sitt ytterste for å levere trygge, pålitelige og driftsikre luksusbiler med høy ytelse.
LES MER
BENSIN ELLER DIESEL?
Endringer i lovgivningen, bekymringer for folkehelsen og åpenhet rundt utslippstesting, har ført til at mange spør seg om dieselmotorer er det rette valget for dem.
LES MER
BESTILL SERVICE
Bestill serviceavtale for din Jaguar online.
GUIDER OG HÅNDBØKER
Se og last ned Jaguar-håndboken, brukerveiledninger og videoer.
FINN EN FORHANDLER
Finn din nærmeste forhandler.
TILBEHØR
Personliggjør din Jaguar med et bredt utvalg av tilbehør, som er designet spesielt til ditt kjøretøy.