EURO 6-LOVGIVNING

EURO 6-LOVGIVNING

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: HVA ER DEF, PÅFYLLING OG VANLIGE SPØRSMÅL

Vi forklarer hva lovgivningen om Euro 6-utslipp betyr for våre biler, førere og miljøet.

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Jaguar forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:


  • Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel Jaguar XE

  • Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:

  • Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015, kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

UTVIKLING AV UTSLIPPSSTANDARDER FOR BENSIN og DIESEL 2000 – 2014

Tekniske innovasjoner har bidratt til å redusere utslippsnivåene i løpet av de siste 15 årene. Siden 2000 er NOx-utslippene på dieselmotorer redusert med 84 % og svevestøv med 90 %.

Tabellen nedenfor viser reduksjonene:

2000 - Euro 3 2005 - Euro 4 2009 - Euro 5 2014 - Euro 6
Petrol Diesel Petrol Diesel Petrol Diesel Petrol Diesel
CO (g/km) 2.3 0.64 1.0 0.50 1.0 0.50 1.0 0.50
HC (g/km) 0.2 0.10 0.10 - 0.10 - 0.10 -
HC + Nox - - 0.30 - 0.23 - 0.17
NOx (g/km) 0.15 0.5 0.08 0.25 0.06 0.18 0.06 0.08
PM (g/km) no limit 0.05 no limit 0.025 0.005 0.005 0.005 0.005

Påfylling av DEF/AdBlue er inkludert i serviceplaner for Jaguar dieselbiler mellom vanlige serviceintervaller hos alle Jaguar Land Rover-godkjente serviceverksteder. Modeller med Ingenium-motorer må kanskje også fylles opp før neste serviceavtale.

Model Approx. Tank Capacity (litres) Potential Consumption Initial Warning of AdBlue® (1500 miles left)
XJ15 litres 1 litre per 560 miles 6500-7200 miles
XF 17 litres 1 litre per 560 miles 7600-8400 miles
XE9 litres (163 PS)
16 litres (180 PS)
1 litre per 560 miles 3300-3700 miles
7000-7800 miles
F‑PACE17 litres 1 litre per 420 miles 5300-5900 miles

*AdBlue®-bruk avhenger av kjørestil og de oppgitte tallene er kun ment som generell veiledning

DEF-kvaliteten og strømningshastigheten overvåkes også kontinuerlig. Du blir varslet hvis systemet registrerer lav DEF-kvalitet eller funksjonsfeil, og du mottar et varsel som angir at du må korrigere problemet før du har kjørt 850 km. Bilen vil ikke starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen hvis du ikke korrigerer problemet i løpet av denne perioden.

HVORDAN FYLLER JEG OPP TANKEN ELLER FIKSER EN FEIL?

Du kan fylle opp bilens DEF-tank på to ulike måter utenom vanlige serviceintervaller:


  • Jaguar Serviceplaner tilbyr gratis DEF/AdBlue®-påfylling mellom vanlige serviceintervaller hos våre Jaguar Land Rover-godkjente serviceverksteder

  • Du kan også ringe forhandleren din for å fylle opp tanken til fabrikknivå

  • Finn ditt nærmeste serviceverksted her


Du kan også fylle opp DEF-tanken selv hvis nivået er kritisk lavt. Dette gir deg litt tid til å avtale profesjonell påfylling.

  • Du må kjøpe to Jaguar Land Rover-godkjente AdBlue®-påfyllingsflasker fra Jaguar Land Rover-forhandleren eller et uavhengig bilverksted. Pass på at du kjøper enten ISO 22241-1 eller DIN 70070 standarden.

  • Du kan trygt oppbevare DEF i bilen din i temperaturer fra -11 °C til 25 °C.

  • Du finner mer informasjon i håndboken om hvordan du fyller opp tanken.


Du må ta kontakt med forhandleren din hvis du oppdager et problem med DEF-kvaliteten eller strømningshastigheten.

DEF_TANK

HVILKE MODELLER PÅVIRKES AV DETTE?Fra modellåret 2016 er alle dieselmotorene våre utstyrt med selektiv katalytisk reduksjon i henhold til EU6-standardene.
Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon

ORDLISTE OG VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er NOx?
NOx er en forkortelse for nitrogenoksid som er en kjemisk forbindelse av nitrogen og oksygen. Under høye temperaturer, slik som fra forbrenning av drivstoff i luften, gjennomgår nitrogen og oksygen en rekke kjemiske reaksjoner som danner NOx.

Hva er svevestøv fra diesel?
Svevestøv fra diesel er en kompleks blanding av små, luftbårne partikler i eksosgasser. Disse partiklene varierer i størrelse, sammensetning og opprinnelse, men består først og fremst av veldig små sotpartikler som genereres under forbrenning.

Hvordan oppfyller bilprodusenter Euro-utslippsstandardene?
Biler testes regelmessig i et laboratorium i henhold til en rekke lovbestemte prosedyrer i nærvær av en uavhengig myndighet. I tillegg er bilprodusentene også forpliktet til å teste ytelse og eventuelle avvik på nylig produserte biler for å sikre at bilene er utstyrt med effektiv utslippskontroll som fungerer slik det er tiltenkt.

Jeg har lest at biler overskrider Euro-utslippsstandardene under reelle kjøreforhold. Hvorfor?
De gjeldende prosedyrene for laboratorietesting leverer en standardisert tilnærming til måling av utslipp på biler. Men i praksis kan reelle kjøreforhold, slik som vær, trafikk, hastighet og kjørestil, variere og påvirke utslippene på bilen.

Testprosedyrene er ikke utviklet i takt med utviklingen innen bildesign og -funksjonalitet. For å løse dette problemet er en ny laboratorietestprosedyre under utvikling, og laboratorietestingen vil suppleres med Real-world Driving Emissions test (også kalt RDE). RDE-testen krever at bilprodusentene måler utslipp på biler under reelle kjøreforhold.

Hvordan påvirkes folkehelsen av diesel?
Forskningen er fortsatt på utviklingsstadiet, og det er viktig å merke seg at det finnes mange kilder til forurensende stoffer som svevestøv og NOx. Dieselmotorer er bare én av disse kildene. Vi er sikre på at Jaguar-bilene vi produserer per i dag har redusert utslippsnivåene dramatisk. Men luftkvaliteten kan forbedres i samarbeid med bilindustrien, myndigheter, akademikere og forbrukere.

Hva er et dieselpartikkelfilter (DPF)?
Alle dieselmotorene våre er utstyrt med et dieselpartikkelfilter. Dieselpartikkelfilteret utgjør en del av utslippsreduksjonssystemet på bilene våre. Dieselpartikkelfilteret eliminerer opptil 99 % av sotpartiklene før de forlater eksosanlegget. Dette gjøres ved å skille ut partiklene som deretter lagres til de forbrennes automatisk, og filteret tømmes.


Jeg kjører i byen. Er dette et problem med dieselbil?
Kjøring i byen er ikke noe problem. I motsetning til et vanlig filter som krever periodisk vedlikehold, er dieselpartikkelfilteret utviklet for regenerering eller selvrensing for å opprettholde driftseffektiviteten. Denne regenereringsprosessen skjer automatisk under kjøring. I enkelte tilfeller der du kjører korte turer eller i lav hastighet, kan det hende at systemet ikke oppnår den nødvendige temperaturen slik at dieselpartikkelfilteret regenereres. I slike tilfeller lyser et gult varsellys på instrumentpanelet. Men problemet kan løses ved å kjøre i 20 minutter med en konstant hastighet på ca. 70 km/t.