EURO 6-LOVGIVNING
EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: HVA ER DEF, PÅFYLLING OG VANLIGE SPØRSMÅL

Vi forklarer hva lovgivningen om Euro 6-utslipp betyr for våre biler, førere og miljøet.

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Jaguar forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:


 • Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel Jaguar XE

 • Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:

 • Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015, kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

UTVIKLING AV UTSLIPPSSTANDARDER FOR BENSIN og DIESEL 2000 – 2014

Tekniske innovasjoner har bidratt til å redusere utslippsnivåene i løpet av de siste 15 årene. Siden 2000 er NOx-utslippene på dieselmotorer redusert med 84 % og svevestøv med 90 %.

Tabellen nedenfor viser reduksjonene:

DIESEL- ELLER BENSINMOTORER: DETTE MÅ DU VITE

Både diesel- og bensinmotorer har utslipp som påvirker miljøet. I de senere årene har bilindustrien foretatt betydelige investeringer for å redusere miljøpåvirkningen fra diesel- og bensinmotorer. Jaguar er forpliktet til å investere i en rekke drivstofftyper for å fortsette dette arbeidet.
Bensin og diesel er et personlig valg. Du vurderer kanskje økonomiske faktorer som pris og driftskostnader, livsstilsfaktorer som hvor ofte og hvor langt du kjører, eller miljøpåvirkning.

 • I dag leverer dieselbiler ca. 25 % bedre drivstofføkonomi og redusert CO2 -utslipp enn tilsvarende bensinbiler.

 • De nyeste dieselbilene er de reneste noensinne med høyteknologiske filtre som fanger opp hydrokarboner, karbonmonoksid og 99 % av alle sotpartikler.

 • Siden 2002 har bilkjøpere som valgte dieselmotor redusert CO2 -utslippene med ca. 3 millioner tonn.

 • Dieselmotorer har vanligvis lavere totale eierkostnader (drivstoffkostnader, servicekostnader, gjensalgsverdi og skatter/avgifter) enn bensinmotorer.

JAGUARS DIESELLØFTE
 • Hos Jaguar er vi forpliktet til å utvikle nye teknologier, slik som Ingenium-motoren, for å gjøre bilene våre mer miljøvennlige.

 • Hvis du kjøper en dieselbil fra Jaguar, kan du være sikker på at den oppfyller alle utslippskravene fra EU. Våre modeller tilpasses den nyeste teknologien for å redusere utslipp i byer og bidrar til å oppfylle målene både for CO2 -utslipp og luftkvalitet.

 • Siden 2016 er alle bilene våre utstyrt med avansert selektiv katalytisk reduksjon (SCR) etterbehandlingssystem og oppfyller Euro 6 NOx-standardene.

HVA ER SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON OG HVORDAN FUNGERER DET?

Selektiv katalytisk reduksjon er et aktivt etterbehandlingssystem i eksosanlegget, og konverterer NOx-gass til mindre skadelige gasser eller vann. Dette er mulig med AdBlue®, en spesiell dieseleksosvæske (DEF). DEF er en urealøsning (som inneholder 32,5 % urea og 67,5 & avionisert vann) som sprøytes inn i eksosanlegget. Denne prosessen produserer ammoniakk, som bryter ned opptil 98 % av all NOx-gass til nitrogen eller vann. Det er kun behov for en svært liten mengde DEF i denne prosessen.

INGENIUM MOTOR

XE lanseres med Jaguars nye motorfamilie – Ingenium. Denne toppmoderne teknologien leverer bensin- og dieselmotorer til Jaguar-bilene. XE er tilgjengelig med to 2,0 liter Ingenium dieselmotorer med enten 163 hk (den mest drivstoffeffektive Jaguaren noensinne) eller 180 hk.

SE FILMEN
YouTube: wJAJ_gSByQY
FORDELER FOR JAGUAR-EIERE
 • Miljøvennlig Jaguar-biler med redusert utslipp er ganske enkelt bedre for miljøet.

 • Fritak i Ultra Low Emissions Zone. Fra 7. september 2020 må førere av dieselbiler som ikke oppfyller EU6-utslippsstandardene betale ca. 125 kroner per dag for å kunne kjøre i Sentral-Londons nye ultralavutslippssone.

LES MER
HVA MER BETYR DETTE FOR DEG?

For at selektiv katalytisk reduksjon etterbehandlingssystemet skal fungere, må AdBlue®-nivåene i bilens DEF-tank opprettholdes. DEF-tanken i alle biler er utviklet for å begrense behovet for påfylling utenom standard serviceintervaller. I den helt nye XF og XE holder 1 liter DEF i snitt til ca. 885 km kjøring. For F-PACE holder 1 liter DEF til ca. 640 km kjøring (selv om dette kan variere etter kjørestil). Størrelsen på DEF-tanken varierer fra 9 til 17 liter etter modell, noe som betyr at du kan kjøre mellom 8 000-15 000 km før du må fylle opp tanken. Du finner mer informasjon om DEF-tanken i håndboken for din Jaguar-modell.

Påfylling av DEF/AdBlue er inkludert i serviceplaner for Jaguar dieselbiler mellom vanlige serviceintervaller hos alle Jaguar Land Rover-godkjente serviceverksteder. Modeller med Ingenium-motorer må kanskje også fylles opp før neste serviceavtale.

LES MER
HVORDAN VET JEG AT DEF-NIVÅET ER LAVT?

Selektiv katalytisk reduksjon etterbehandlingssystem overvåker kontinuerlig væskenivået i DEF-tanken. Du blir varslet flere ganger når DEF-nivået er lavt. Det første varselet vises 2 400 km før tanken er tom, og andre varselet vises 1 500 km før tanken er tom. Ved 830 km før tanken er tom, mottar du et varsel som angir at bilen ikke vil starte hvis tanken ikke fylles opp før tanken er tom. Det siste varselet vises 160 km før tanken er tom. Når det gjenstår 0 km før tanken er tom, vil ikke bilen starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen, i henhold til gjeldende lovgivning.

DEF-kvaliteten og strømningshastigheten overvåkes også kontinuerlig. Du blir varslet hvis systemet registrerer lav DEF-kvalitet eller funksjonsfeil, og du mottar et varsel som angir at du må korrigere problemet før du har kjørt 850 km. Bilen vil ikke starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen hvis du ikke korrigerer problemet før du har kjørt 850 km.

*AdBlue®-bruk avhenger av kjørestil og de oppgitte tallene er kun ment som generell veiledning

DEF-kvaliteten og strømningshastigheten overvåkes også kontinuerlig. Du blir varslet hvis systemet registrerer lav DEF-kvalitet eller funksjonsfeil, og du mottar et varsel som angir at du må korrigere problemet før du har kjørt 850 km. Bilen vil ikke starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen hvis du ikke korrigerer problemet i løpet av denne perioden.

HVORDAN FYLLER JEG OPP TANKEN ELLER FIKSER EN FEIL?

Du kan fylle opp bilens DEF-tank på to ulike måter utenom vanlige serviceintervaller:


 • Jaguar Serviceplaner tilbyr gratis DEF/AdBlue®-påfylling mellom vanlige serviceintervaller hos våre Jaguar Land Rover-godkjente serviceverksteder

 • Du kan også ringe forhandleren din for å fylle opp tanken til fabrikknivå

 • Finn ditt nærmeste serviceverksted her


Du kan også fylle opp DEF-tanken selv hvis nivået er kritisk lavt. Dette gir deg litt tid til å avtale profesjonell påfylling.

 • Du må kjøpe to Jaguar Land Rover-godkjente AdBlue®-påfyllingsflasker fra Jaguar Land Rover-forhandleren eller et uavhengig bilverksted. Pass på at du kjøper enten ISO 22241-1 eller DIN 70070 standarden.

 • Du kan trygt oppbevare DEF i bilen din i temperaturer fra -11 °C til 25 °C.

 • Du finner mer informasjon i håndboken om hvordan du fyller opp tanken.


Du må ta kontakt med forhandleren din hvis du oppdager et problem med DEF-kvaliteten eller strømningshastigheten.

DEF_TANK

HVILKE MODELLER PÅVIRKES AV DETTE?Fra modellåret 2016 er alle dieselmotorene våre utstyrt med selektiv katalytisk reduksjon i henhold til EU6-standardene.
Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon

ORDLISTE OG VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er NOx?
NOx er en forkortelse for nitrogenoksid som er en kjemisk forbindelse av nitrogen og oksygen. Under høye temperaturer, slik som fra forbrenning av drivstoff i luften, gjennomgår nitrogen og oksygen en rekke kjemiske reaksjoner som danner NOx.

Hva er svevestøv fra diesel?
Svevestøv fra diesel er en kompleks blanding av små, luftbårne partikler i eksosgasser. Disse partiklene varierer i størrelse, sammensetning og opprinnelse, men består først og fremst av veldig små sotpartikler som genereres under forbrenning.

Hvordan oppfyller bilprodusenter Euro-utslippsstandardene?
Biler testes regelmessig i et laboratorium i henhold til en rekke lovbestemte prosedyrer i nærvær av en uavhengig myndighet. I tillegg er bilprodusentene også forpliktet til å teste ytelse og eventuelle avvik på nylig produserte biler for å sikre at bilene er utstyrt med effektiv utslippskontroll som fungerer slik det er tiltenkt.

Jeg har lest at biler overskrider Euro-utslippsstandardene under reelle kjøreforhold. Hvorfor?
De gjeldende prosedyrene for laboratorietesting leverer en standardisert tilnærming til måling av utslipp på biler. Men i praksis kan reelle kjøreforhold, slik som vær, trafikk, hastighet og kjørestil, variere og påvirke utslippene på bilen.

Testprosedyrene er ikke utviklet i takt med utviklingen innen bildesign og -funksjonalitet. For å løse dette problemet er en ny laboratorietestprosedyre under utvikling, og laboratorietestingen vil suppleres med Real-world Driving Emissions test (også kalt RDE). RDE-testen krever at bilprodusentene måler utslipp på biler under reelle kjøreforhold.

Hvordan påvirkes folkehelsen av diesel?
Forskningen er fortsatt på utviklingsstadiet, og det er viktig å merke seg at det finnes mange kilder til forurensende stoffer som svevestøv og NOx. Dieselmotorer er bare én av disse kildene. Vi er sikre på at Jaguar-bilene vi produserer per i dag har redusert utslippsnivåene dramatisk. Men luftkvaliteten kan forbedres i samarbeid med bilindustrien, myndigheter, akademikere og forbrukere.

Hva er et dieselpartikkelfilter (DPF)?
Alle dieselmotorene våre er utstyrt med et dieselpartikkelfilter. Dieselpartikkelfilteret utgjør en del av utslippsreduksjonssystemet på bilene våre. Dieselpartikkelfilteret eliminerer opptil 99 % av sotpartiklene før de forlater eksosanlegget. Dette gjøres ved å skille ut partiklene som deretter lagres til de forbrennes automatisk, og filteret tømmes.


Jeg kjører i byen. Er dette et problem med dieselbil?
Kjøring i byen er ikke noe problem. I motsetning til et vanlig filter som krever periodisk vedlikehold, er dieselpartikkelfilteret utviklet for regenerering eller selvrensing for å opprettholde driftseffektiviteten. Denne regenereringsprosessen skjer automatisk under kjøring. I enkelte tilfeller der du kjører korte turer eller i lav hastighet, kan det hende at systemet ikke oppnår den nødvendige temperaturen slik at dieselpartikkelfilteret regenereres. I slike tilfeller lyser et gult varsellys på instrumentpanelet. Men problemet kan løses ved å kjøre i 20 minutter med en konstant hastighet på ca. 70 km/t.

BESTILL SERVICE
Bestill serviceavtale for din Jaguar online.
GUIDER OG HÅNDBØKER
Se og last ned Jaguar-håndboken, brukerveiledninger og videoer.
FINN EN FORHANDLER
Finn din nærmeste forhandler.
TILBEHØR
Personliggjør din Jaguar med et bredt utvalg av tilbehør, som er designet spesielt til ditt kjøretøy.