DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)
EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: DETTE DU MÅ VITE

Vi forklarer hva lovgivningen om Euro 6-utslipp betyr for våre biler, førere og miljøet.

HVA ER DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)?

DEF, også kalt AdBlue®, AUS 32 og ARLA 32, er en ikke-giftig, fargeløs, luktfri og ikke-brennbar væske. DEF er lagret i en dedikert tank i bilen din, og sprøytes inn i eksossystemet for å rense eksosgasser. Det bryter ned NOx-utslippene til ufarlig vanndamp og nitrogengass.

SE FILMEN
yt:wJAJ_gSByQY
HVORDAN VET JEG AT DEF-NIVÅET ER LAVT?

I instrumentpanelet vises en rekke meldinger når DEF-nivået er lavt.

1. Den første meldingen gir deg beskjed om at du bør fylle opp DEF-tanken.
2. Den andre meldingen etterfølges av et GULT varselikon og gir deg beskjed om å fylle på DEF-tanken.
3. Den tredje meldingen starter nedtellingen av gjenværende kjørelengde inntil DEF-tanken er tom. Når tanken er tom vil heller ikke bilen starte.
4. Den siste meldingen etterfølges av et RØDT varselikon og vises når gjenværende kjørelengde er null, og at bilen ikke kan startes før DEF-tanken er fylt opp.

FINN FORHANDLER

MERK: Når DEF-nivået er lavt vises en varselmelding i instrumentpanelet. Fyll opp DEF-tanken så snart som mulig. Du kan kontakte en Jaguar-forhandler eller et autorisert verksted for å bestille påfylling av DEF-tanken. Hvis nødvendig kan DEF-tanken fylles opp fra dryppfrie påfyllingsflasker fra en Jaguar-forhandler, et autorisert verksted eller bensinstasjoner. Gjennomsnittlig DEF-forbruk er 800 km/pr. liter. Forbruket kan variere avhengig av kjørestil, kjøremønster, vei- og værforhold.

VEDLIKEHOLD AV DEF

Det er viktig å etterfylle DEF i bilen din ettersom EU-lovgivningen innebærer at du ikke kan starte motoren uten dette. Bilens meldingssenter vil gi deg et forhåndsvarsel når DEF-nivået er lavt, og vil varsle deg slik at du har god tid til å bestille påfylling. Din lokale Jaguar-forhandler eller ditt autoriserte verksted kan også fylle tanken som en del av bilens periodiske vedlikehold. Se i eierhåndboken for mer informasjon.

FINN FORHANDLER
HVORDAN FYLLE PÅ MED AdBlue<sup>TM</sup>
JAGUAR XE
SE FILMEN
yt:Co0KZ2-P-tY
JAGUAR XF
SE FILMEN
yt:Iw0LfNWqlWI
JAGUAR XJ
SE FILMEN
yt:kGF-tVOet6I
JAGUAR F-PACE
SE FILMEN
yt:7TVPQ8jrXr0
VANLIGE SPØRSMÅL
Generelt
SP: HVOR OFTE SKAL JEG FYLLE PÅ DEF?

DEF-forbruket kan variere. Gjennomsnittlig forbruk er 800 km/1 liter, men kan fordobles avhengig av kjørestil, kjøremønster, vei- og værforhold.

SP: HVA SKJER HVIS JEG GÅR TOM FOR DEF?

Hvis du går tom for DEF kan ikke din Jaguar starte på nytt før tanken er fylt opp. Dette er et krav i lovgivningen om Euro6-utslipp. Tanken må fylles opp med minst 3,6 liter DEF før bilen kan starte på nytt.

SP: HVORDAN SKAL JEG OPPBEVARE DEF?

Du skal alltid oppbevare DEF i originalforpakningen og lese produsentens anbefalinger om oppbevaring og håndtering på flasken. DEF skal aldri oppbevares i bilen.

Vedlikehold
SP: HVORDAN UNDERSØKER JEG DEF-NIVÅET?

Kjørelengden til neste påfylling av DEF kan alltid kontrollers i instumentpanelet*.

Følg disse enkle trinnene:

1. Slå på tenningen uten å starte motoren.
(Kontroller at du har nøkkelen i bilen og at bremsepedalen ikke er trykket ned. Trykk og hold motorens START/STOPP-knapp inntil varsellampene på instrumentpanelet lyser)
2. Trykk på OK-knappen på rattet for å gå til Hovedmenyen.
(På noen modeller må du trykke flere ganger på OK-knappen til Førerassistanse -funksjonen vises)
3. Bruk pil ned-knappen på rattet, bla nedover og trykk på Kjøretøyinformasjon.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget
5. Bla nedover og trykk på Diesel Exhaust Fluid
(På noen modeller vises dette som Neste serivce)
6. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Gjenværende Diesel Exhaust Fluid vises.

* Ikke alle biler er utstyrt for å vise ovenstående informasjon. Ta kontakt med din forhandler eller ditt autoriserte verksted for mer informasjon.

SP: KAN JEG FYLLE OPP DEF-TANKEN SELV?

Ja, du kan kjøpe 1,89 l dryppfrie flasker fra din lokale Jaguar-forhandler, ditt autoriserte verksted eller bensinstasjon for å fylle opp tanken selv. Disse flaskene er brukervennlige og dryppfrie. Vi anbefaler ikke å fylle opp tanken med andre beholdere enn originalforpakningen.

Ikke tøm annen væske i DEF-tanken eller DEF-væske som ikke oppfyller standarden ISO22241-1 eller DIN 70070 ettersom dette kan påvirke korrekt drift til bilen din.

Hvis du skulle være så uheldig å tømme DEF i drivstofftanken MÅ DU IKKE starte motoren, men ringe din lokale Jaguar-forhandler eller veihjelp umiddelbart.

DEF-pumper for nyttekjøretøy på bensinstasjoner må aldri brukes fordi strømningshastigheten er for høy og kan skade bilens DEF-tank.

Les i eierhåndboken for informasjon om hvordan du fyller opp DEF-tanken.

SIKKERHET
SP: ER DEF FARLIG?

Selv om DEF er ufarlig må du lese anvisningene på forpakningen eller oppsøke legehjelp hvis det kommer i kontakt med kroppsdeler eller innåndes. Hvis DEF kommer i kontakt med lakken på din Jaguar kan dette enkelt tørkes av. Husk å skylle med såpevann. DEF kan etterlate merker, og skal fjernes umiddelbart med kaldt vann og en fuktig klut hvis det kommer i kontakt med klær eller bilens interiør.

For mer informasjon om DEF, ta kontakt med din lokale Jaguar-forhandler eller les mer i eierhåndboken.

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser blant annet hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Jaguar forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:

- Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel Jaguar XE
- Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:
- Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015 kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

HVA ER SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJONSTEKNOLOGI (SCR)?

Selektiv katalytisk reduksjonsteknologi (SCR) er utstyrt på alle Jaguars dieselbiler fra modellår 2016. Dette gjør at Jaguar oppfyller lovgivningen om EU6-utslipp ved å redusere NOx-utslippet fra eksossystemet med inntil 90 %. I tillegg til en ny generasjon katalysator, krever SCR-teknologien bruk av Diesel Exhaust Fluid (DEF).

FORHANDLERE

*AdBlue®-bruk avhenger av kjørestil og de oppgitte tallene er kun ment som generell veiledning.


DEF-kvaliteten og strømningshastigheten overvåkes også kontinuerlig. Du blir varslet hvis systemet registrerer lav DEF-kvalitet eller funksjonsfeil, og du mottar et varsel som angir at du må korrigere problemet før du har kjørt 850 km. Bilen vil ikke starte neste gang du setter nøkkelen i tenningen hvis du ikke korrigerer problemet i løpet av denne perioden.

FORBEDRING AV UTSLIPP STANDARDER FOR BENSIN OG DIESEL 2000 – 2014

Tekniske innovasjoner har bidratt til å redusere utslipp av biler de siste 15 årene. Siden 2000 har NOx-grensene for dieselmotorer redusert med 84% og partikler med 90%.

Tabellen nedenfor viser reduksjonene:

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Finner du ikke det du leter etter?
KONTAKT OSS
FINN FORHANDLER
BESTILL SERVICE
Bestill serviceavtale for din Jaguar online.
GUIDER OG HÅNDBØKER
Se og last ned Jaguar-håndboken, brukerveiledninger og videoer.
FINN EN FORHANDLER
Finn din nærmeste forhandler
TILBEHØR
Personliggjør din Jaguar med et bredt utvalg av tilbehør, som er designet spesielt til ditt kjøretøy.