STØV I KUPÈ

Noen I-PACE-eiere kan oppleve støv inne i kupeen.
STØV I KUPÈ

Årsak og forhindring 

Enkelte eiere har opplevd at det kan legge seg støv inne i kupeen innenfor bakdøren i sin Jaguar I-PACE. I videoen nedenfor, forklarer vi hva som skjer, og hvordan du enkelt kan forhindre dette.


La oss oss først konstantere at dette ikke handler om defekte pakningner eller mangelfull tetting, og at støv ikke under noen omstendighet kan trenge inn i kupeen under kjøring.


Vi tar alle slike henvendleser på største alvor, men må inntil videre forholde oss til det vi mener er årsak til at noen opplever problem med støv inne i kupeen - og hvordan dette kan begrenses og elimineres.

Årsak og forhindring

REDEGJØRELSE

Resultatet av gjennomførte undersøkelser er følgende:


- Vi har ikke funnet at noen av bilene har feil i lister eller annet som tilsier at det kommer støv eller sand inn i bilene ved kjøring!


- Tetningslistene på alle bilene har vi sjekket holder støv, vann og fuktighet ute som de skal. Jaguar I-PACE er konstruert for å kjøre i 500mm dypt vann, og et dobbelt sett med lister sørger for at dørene er helt tette


- Ut i fra det faktum at det skapes et undertrykk i kupeen når en dør åpnes, var vår teori at støv og skitt som har hopet opp i det ytre område (utenfor teningslister) blitt ført inn i kupeen med den lufstrømmen som dannes av trykk-differansen. Gjennom våre forsøk har vi kunnet konstatere at dette stemmer. Hvordan støvet på denne måten legger seg i områder innenfor døren i kupeen, stemmer også overens med bilder og dokumentasjon vi har blitt forelagt.


- Konklusjonen er at det ikke er noen feil, hverken på lister eller konstruksjon på Jaguar I-PACE, og at det heller ikke kan påvises at støv trenger inn i bilen fra andre steder under kjøring. At støv kan føres inn i kupeen ved åpning av dører, er heller ikke ukjent for andre bilmodeller, da denn måten å løse design sammen med praktisk innstegs-terskel ikke er uvanlig på moderne biler. 

Konstruksjon og demonstrasjon

Under vil vi vise bilens konstruksjon, samt demonstrasjon av hvordan dette skjer i praksis.

Vi har alltid vært opptatt av at våre kunder skal ha gode opplevelser rundt sitt bilhold, og vi er ydmyke for de negative erfaringene enkelte kunder har hatt med hensyn til overnevnte.  For mer informasjon kan dere kontakte oss via skjemaet under.