loading
Vennligst vent...
Skip primary navigation
14 juni 2018

FEM TING Å VITE OM WLTP

Du har kanskje lagt merke til at flere billeverandører henviser nå til WLTP når de snakker om forbruksverdiene til personbiler, og ikke NEDC. Fra 1. september 2018 vil nemlig WLTP-målemetoden gjelde for nyregistrerte biler, og med ny innsamling av kjøredata vil det bli enklere for deg som forbruker å sammenligne forskjellige bilmodeller. Les videre for en kort oppsummering av denne nye målemetoden. 

1. HVA ER WLTP?

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure og er den nye målemetoden for drivstofforbruk og CO2-utslipp på alle personbiler og lette nyttekjøretøy. 
Den tidligere målemetoden, NEDC-testen, bestemte testverdier basert på en teoretisk kjøreprofil, mens WLTP er utviklet ved hjelp av ekte kjøredata samlet fra hele verden. Med dette grunnlaget vil WLTP representerer en mye bedre hverdagslig kjøreprofil. 

WLTP-kjøresyklusen er delt inn i fire deler med forskjellige gjennomsnittlige hastigheter: lav, middels, høy og ekstra høy. Hver del inneholder en rekke kjørefaser, stopp, akselerasjon og bremsefaser. For en bestemt biltype testes hver drivstoffkonfigurasjon med WLTP for bilens letteste (mest økonomiske) og tyngste (minst økonomiske) versjon.

WLTP ble utviklet med sikte på å bli brukt som en global testsyklus over ulike verdensregioner, slik at forurensing og CO2-utslipp, samt verdier for drivstofforbruk ville være sammenlignbare over hele verden. Selv om WLTP har en felles global "kjerne", vil EU og andre regioner anvende testen på forskjellige måter, avhengig av lokale lovverk.

2. HVORFOR GÅR VI FRA NEDC TIL WLTP?

Den tidligere målemetoden NEDC (New European Driving Cycle) ble opprettet på 80-tallet, og på grunn av den store utviklingen innen teknologi og kjøreforhold, er denne nå utdatert. På grunn av dette har EU nå utviklet en ny test (WLTP). NEDC baserte sine resultater på teoretiske kjøreprofiler, men WLTP bruker ekte kjøredata, samlet fra hele verden. Med denne databasen kan WLTP gi mer realistiske resultater. 

Hovedformålet med WLTP er å gjøre det mulig for forbrukeren å skape pålitelige sammenligninger mellom biler i forhold til deres CO2-utslipp og drivstofføkonomi. Alle forhold for kjøretøyoppsett, testing og håndtering av testresultater for biler er standardisert og definert av EUs lov. Dette er viktig da det etablerer en forskrift som alle bilprodusenter må følge. Ved å forholde seg til én test, som følger en standardisert og repeterbar prosedyre, gjør at du kan sammenligne våre forskjellige bilmodeller.

3. HVA ER FORSKJELLEN PÅ NEDC OG WLTP?

Nedenfor kan dere se en forenklet oversikt over de viktigste forskjellene på målemetodene: 

 

NEDC

WLTP

TEST SYKLUS

Enkel test syklus.

Dynamisk syklus som er mer representativt for realistisk kjøring.

SYKLUS TID

20 min

30 min

SYKLUS DISTANSE

11 km

23,25 km

KJØREFASER

2 faser: 66% bykjøring, 34% landevei.

4 mer dynamiske faser: 52% bykjøring, 48% landevei.

GJENNOMSNITTSHASTIGHET

34 km/t

46,5 km/t

MAKS. HASTIGHET

120 km/t

131 km/t

PÅVIRKNING AV VALGFRITT UTSTYR

Ikke testet.

Ekstra funksjoner (som kan avvike per bil) tas i betraktning.

GIRSKIFTE

Kjøretøyet har faste girskifte-punkter.

Forskjellige girskifte-punkter for hvert kjøretøy.

TEMPERATURER

Målinger på 20-30 grader.

Målinger på 23 grader, Co2-verdier regnes fra 14 grader.

 

4. HVA ER FORDELENE MED WLTP?

WLTP vil introdusere mye mer realistiske testforhold. Disse inkluderer:

- Mer realistisk kjøreadferd.
- Et større utvalg av kjøreforhold (by, forsted, hovedvei, motorvei).
- Lengre testavstander.
- Mer realistiske omgivelsestemperaturer, som er nærmere det europeiske gjennomsnittet.
- Høyere gjennomsnitt og høyeste hastighet.
- Høyere gjennomsnittlig og maksimal drivkraft.
- Mer dynamiske og representative akselerasjoner og bremsing.
- Kortere stopp.
- Valgfritt utstyr: CO2-verdier og drivstofforbruk er gitt for individuelle kjøretøy som er bygget med varierende tilbehør. Økt vekt gir økt CO2. 
- Strammere biloppsett og måleforhold.

På grunn av alle disse forbedringene vil WLTP gi et mye mer nøyaktig grunnlag for å beregne bilens drivstofforbruk og utslipp. Dette vil sikre at laboratoriemålinger bedre reflekterer bilens ytelse på vei.

5. NÅR VIL WLTP ENDRINGENE BEGYNNE?

Det er flere faser i implementeringen av WLTP. Offisielt ble dette anvendt på nye biler allerede i september 2017 (modeller som er introduserte for markedet dette året). WLTP vil gjelde for alle nye registrerte biler fra september 2018, men de nye forbrukstallene vil først gjelde for personbiler fra januar 2019 og for varebiler fra januar 2020. 

Les mer om våre modellers forbruk, ytelse og pris i dag før endringen trer i kraft. 

For mer informasjon om WLTP, se https://wltpfakta.no/