loading
Vennligst vent...
Skip primary navigation
22 januar 2015

Jaguar utvikler 360 graders virtuelt utsikt og smart ”Follow Me” navigasjon.

Jaguar jobber med to nye banebrytede teknologier for førerassistanse og økt sikkerhet.

Jaguar jobber med to nye banebrytede teknologier for førerassistanse og økt sikkerhet. Den ene handler om live utvendige videokameraer som overfører bilder av omgivelsene til skjermer på takstolpene, slik at de oppfattes som ”gjennomsiktige”. Det gir føreren uhindret 360 graders utsikt. Det andre systemet erstatter den tradisjonelle navigasjonsskjermen med en virtuell ”spøkelsesbil” som projiseres foran bilen, og som føreren kan følge etter helt frem til bestemmelsesstedet.

Det nye systemet som gjør takstolpene gjennomsiktige, gir føreren mulighet til å oppdage fotgjengere, syklister og andre ”farer” mye tidligere enn ellers fordi blindsonene er fjernet. Systemet kan kombineres med en virtuell advarsel som projiseres på frontruten. Føreren får beskjed om hva som skjer i blindsonene, uten å måtte flytte øynene fra veien. En klar sikkerhetsforbedring i forhold til dagens systemer.

De fleste av oss har prøvd å følge etter en annen bil for å finne riktig vei. Det er enkelt og sikkert fordi vi hele tiden kan ha fokus på det som skjer ute foran bilen. Jaguars virtuelle ”Follow Me” fungerer på samme måte. Du taster inn en destinasjon i navigasjonssystemet på vanlig måte, men i stedet for å måtte følge med på navigasjonsskjermen og kjøreanvisninger fra høyttalerne, kan du nå bare følge etter den virtuelle ”spøkelsesbilen” som projiseres opp foran bilen og kjører foran deg helt frem til destinasjonen. Igjen, mye sikrere enn dagens system hvor du hele tiden må flytte øynene fra trafikken til skjermen.

Dr Wolfgang Epple, direktør for Research og Technology i Jaguar Land Rover, sier dette om de teknologiske nyvinningene: ”Vårt endelige mål er å bidra til at det blir mindre anstrengende og stressende å kjøre i sterkt trafikkerte byer, og dermed oppnå en kraftig reduksjon i antallet ulykker. Den nye teknologien forbedrer førerens oversikt og gir ham nødvendig trafikkinformasjon til rett tid. Hvis vi kan bidra til å holde førerens blikk på veien og samtidig levere all nødvendig informasjon på en måte som ikke forstyrrer ham, vil vi forebygge kritiske situasjoner og hjelpe bilisten med å foreta bedre og riktigere valg underveis. Alt i alt vil denne teknologien bidra til å redusere antallet ulykkestilfeller.”

Se mer om Jaguars teknologiske nyskapninger her