Bilder som brukes er kun for illustrasjonsformål.


Ekstrautstyr og tilgjengelighet kan variere etter bilens spesifikasjoner (modell og drivlinje) og marked, eller krever montering av annet utstyr. Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon eller konfigurer bilen din på nett. Oppgitte tall er beregnet ut ifra NEDC2 fra produsentenes offisielle WLTP-tester, i samsvar med EU-lovgivningen. Kun ment for sammenligning. Reelle tall kan variere.


Oppgitte tall er beregnet ut ifra NEDC2 fra produsentenes offisielle WLTP-tester i samsvar med EU-lovgivningen. Kun ment for sammenligning. Reelle tall kan variere. Tallene for CO2 og drivstofforbruk kan variere avhengig av hvilke felger og dekk bilen er utstyrt med, og hva slags ekstrautstyr som er montert. NEDC2 er tall som er beregnet med en offisiell formel fra WLTP-tallene, som tilsvarer hva de ville ha vært under den gamle NEDC-testen. På denne måten blir skatteberegningen korrekt.


Se F-PACE WLTP-tallene. Se E-PACE WLTP-tallene. Se F-TYPE WLTP-tallene. Se XE WLTP-tallene. Se XF WLTP-tallene.


WLTP er den nye offisielle EU-testen som brukes til å beregne standardisert drivstofforbruk og CO2 -utslipp for personbiler. Den måler drivstoff, energiforbruk, rekkevidde og utslipp. Denne testprosessen er utviklet for å levere tall som ligger nærmere reell kjøreatferd. Bilene testes med ekstrautstyr og med en mer krevende testprosedyre og kjøreprofil.


± TEL (Test Energy Low) og TEH (Test Energy High) er vist som en serie under WLTP-testtiltak. TEL refererer til de laveste / mest økonomiske tallene (med det enkleste settet med opsjoner). TEH refererer til de høyeste / laveste økonomiske tallene (med det tyngste settet med opsjoner). WLTP-lovgivningen dikterer at der det er et 5 g CO2 avvik mellom TEL og TEH, er bare TEH erklært.


** Tørr: Volum som målt med VDA-godkjente solide blokker (200 mm x 50 mm x 100 mm).


** Flytende: Volum som målt ved å simulere bagasjerommet fylt med væske.


I-PACE:
Batterigarantien for 90 kWh-batteriet på I-PACE er begrenset til 8 år eller 160 000 km (100,000 miles) (det som inntreffer først). Batteriet vil skiftes ut ved produksjonsfeil eller hvis en Jaguar-forhandler måler at batterinivået har falt under 70 % av full effekt.